Autoryzacja do Redmine’a przy użyciu konta systemu Linux (PAM)

Przy budowaniu rozwiązań wspomagających rozwój oprogramowania często używa się wielu różnych systemów. Powoduje to konieczność aktualizowania loginów i haseł we wszystkich tych systemach. Problem oczywiście narasta wraz ze wzrostem liczby użytkowników.

Jednym z rozwiązań jest użycie wspólnego źródła danych autoryzacyjnych. Pomijając konieczność synchronizowania danych autoryzacyjnych pomiędzy różnymi maszynami (w czym może pomóc Active Directory lub LDAP) najprostszym wyjściem jest skorzystanie z bazy danych lokalnej maszyny np. poprzez PAM.

Wiele systemów posiada wsparcie dla PAM. Redmine jako jedna z popularniejszych platform issue tracking nie posiada niestety natywnego wsparcia. Jeżeli korzystasz z wersji minimum 2.0 możesz użyć prostego pluginu mojego autorstwa: Redmine PAM Auth.

Pod wskazanym linkiem znajdują się wszelkie informacje na temat instalacji i odinstalowania pluginu. Po zainstalowaniu wystarczy ustawić odpowiednim użytkownikom PAM jako metodę autoryzacji:

Redmine PAM Auth - ustawienia użytkownika