MultiSelectListPreference dla Android w wersji API wcześniejszej niż 11

MultiSelectListPreference to ustawienie dodane w wersji API 11. Pozwala na zapis i odczyt wielu możliwych opcji np. chcemy wybrać w które dni tygodnia nasza aplikacja ma być aktywna. W poprzednich wersjach API nie ma możliwości zapisu i odczytu tablic danych. Poniżej rozwiązanie które to zapewnia.

Oto jak prezentuje się ten widget:

Wystarczy dodać poniższą klasę do projektu:

package pl.wavesoftware.widget;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import android.app.AlertDialog.Builder;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener;
import android.content.res.TypedArray;
import android.preference.ListPreference;
import android.util.AttributeSet;

public class MultiSelectListPreference extends ListPreference {

  private String separator;
  private static final String DEFAULT_SEPARATOR = "\u0001\u0007\u001D\u0007\u0001";
  private boolean[] entryChecked;

  public MultiSelectListPreference(Context context, AttributeSet attributeSet) {
    super(context, attributeSet);
    entryChecked = new boolean[getEntries().length];
    separator = DEFAULT_SEPARATOR;
  }

  public MultiSelectListPreference(Context context) {
    this(context, null);
  }

  @Override
  protected void onPrepareDialogBuilder(Builder builder) {
    CharSequence[] entries = getEntries();
    CharSequence[] entryValues = getEntryValues();
    if (entries == null || entryValues == null
        || entries.length != entryValues.length) {
      throw new IllegalStateException(
          "MultiSelectListPreference requires an entries array and an entryValues "
              + "array which are both the same length");
    }

    restoreCheckedEntries();
    OnMultiChoiceClickListener listener = new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean val) {
        entryChecked[which] = val;
      }
    };
    builder.setMultiChoiceItems(entries, entryChecked, listener);
  }

  private CharSequence[] unpack(CharSequence val) {
    if (val == null || "".equals(val)) {
      return new CharSequence[0];
    } else {
      return ((String) val).split(separator);
    }
  }

  /**
   * Gets the entries values that are selected
   * 
   * @return the selected entries values
   */
  public CharSequence[] getCheckedValues() {
    return unpack(getValue());
  }

  private void restoreCheckedEntries() {
    CharSequence[] entryValues = getEntryValues();

    // Explode the string read in sharedpreferences
    CharSequence[] vals = unpack(getValue());

    if (vals != null) {
      List<CharSequence> valuesList = Arrays.asList(vals);
      for (int i = 0; i < entryValues.length; i++) {
        CharSequence entry = entryValues[i];
        entryChecked[i] = valuesList.contains(entry);
      }
    }
  }

  @Override
  protected void onDialogClosed(boolean positiveResult) {
    List<CharSequence> values = new ArrayList<CharSequence>();

    CharSequence[] entryValues = getEntryValues();
    if (positiveResult && entryValues != null) {
      for (int i = 0; i < entryValues.length; i++) {
        if (entryChecked[i] == true) {
          String val = (String) entryValues[i];
          values.add(val);
        }
      }

      String value = join(values, separator);
      setSummary(prepareSummary(values));
      setValueAndEvent(value);
    }
  }

  private void setValueAndEvent(String value) {
    if (callChangeListener(unpack(value))) {
      setValue(value);
    }
  }

  private CharSequence prepareSummary(List<CharSequence> joined) {
    List<String> titles = new ArrayList<String>();
    CharSequence[] entryTitle = getEntries();
    CharSequence[] entryValues = getEntryValues();
    int ix = 0;
    for (CharSequence value : entryValues) {
      if (joined.contains(value)) {
        titles.add((String) entryTitle[ix]);
      }
      ix += 1;
    }
    return join(titles, ", ");
  }

  @Override
  protected Object onGetDefaultValue(TypedArray typedArray, int index) {
    return typedArray.getTextArray(index);
  }

  @Override
  protected void onSetInitialValue(boolean restoreValue,
      Object rawDefaultValue) {
    String value = null;
    CharSequence[] defaultValue;
    if (rawDefaultValue == null) {
      defaultValue = new CharSequence[0];
    } else {
      defaultValue = (CharSequence[]) rawDefaultValue;
    }
    List<CharSequence> joined = Arrays.asList(defaultValue);
    String joinedDefaultValue = join(joined, separator);
    if (restoreValue) {
      value = getPersistedString(joinedDefaultValue);
    } else {
      value = joinedDefaultValue;
    }

    setSummary(prepareSummary(Arrays.asList(unpack(value))));
    setValueAndEvent(value);
  }

  /**
   * Joins array of object to single string by separator
   * 
   * Credits to kurellajunior on this post
   * http://snippets.dzone.com/posts/show/91
   * 
   * @param iterable
   *      any kind of iterable ex.: <code>["a", "b", "c"]</code>
   * @param separator
   *      separetes entries ex.: <code>","</code>
   * @return joined string ex.: <code>"a,b,c"</code>
   */
  protected static String join(Iterable<?> iterable, String separator) {
    Iterator<?> oIter;
    if (iterable == null || (!(oIter = iterable.iterator()).hasNext()))
      return "";
    StringBuilder oBuilder = new StringBuilder(String.valueOf(oIter.next()));
    while (oIter.hasNext())
      oBuilder.append(separator).append(oIter.next());
    return oBuilder.toString();
  }

}

i dodać konfigurację pola w standardowy sposób (z wykorzystaniem tablic danych):

<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  <pl.wavesoftware.widget.MultiSelectListPreference
    android:defaultValue="@array/pref_autoon_defaults"
    android:entries="@array/pref_autoon_titles"
    android:entryValues="@array/pref_autoon_values"
    android:key="autoon"
    android:persistent="true"
    android:title="@string/pref_autoon_events_title" />
</PreferenceScreen>

a oto przykładowe dane:

<resources>
  <string-array name="pref_autoon_values">
    <item>1</item>
    <item>2</item>
    <item>3</item>
    <item>4</item>
  </string-array>
  <string-array name="pref_autoon_titles">
    <item>If the phone rings</item>
    <item>While traveling</item>
    <item>While charging</item>
    <item>Periodically checks</item>
  </string-array>
  <string-array name="pref_autoon_defaults">
    <item>2</item>
    <item>3</item>
  </string-array>
</resources>

Gotowe. Zmiany w polu zapisują się oczywiście automatycznie. Jeżeli chcemy obsłużyć dodatkowo event zmiany danych, mamy do dyspozycji prosty interfejs z listą aktualnie zaznaczonych pozycji np.:

private static OnPreferenceChangeListener autoOnChangeListener = new OnPreferenceChangeListener() {

	@Override
	public boolean onPreferenceChange(Preference rawPreference, Object newValue) {
      List<CharSequence> selected = Arrays.asList((CharSequence[]) newValue);
      if (selected.contains("1")) {
        // do some work
      }
      return true;
	}
};

 

Adres do GIST: https://gist.github.com/cardil/4754571